Some fire to melt these icy icy new beginnings – Collectief The Moraine
23 Feb t/m 25 Feb

Some fire to melt these icy icy new beginnings.
[English below]

Extrapool heet iedereen warm welkom om samen de laatste wintermaanden door te komen tijdens ons programma Some fire to melt these icy icy new beginnings. We luiden het nieuwe jaar in met de collectieven E.A.T., the Moraine en K.C ⇄ Q, die we hebben uitgenodigd hun proces met ons te delen in dit drie maanden durende programma. Drie weekenden gevuld met Onderstuur concerten, workshops, filmvertoningen en experimenteel nieuw werk.

Growers of spaces, furnitures and trees.
Blowers of voices, dreams and glass.
In a hilly landscape on the border.

The Moraine is een hub voor kunst, cultuur en natuur gevestigd op een stuwwal in Beek op de grens van Nederland met Duitsland. Initiatiefnemers Eva van der Zand en Yaniv Schwartz bouwen er aan een gemeenschap door er kunstenaars samen te brengen. Ook geven ze er workshops rond technieken die ze als kunstenaars hebben aangeleerd, waaronder glasbewerking en het werken met houtverbindingen.

Met de werkperiode bij Extrapool wil The Moraine hun contact met Nijmegen versterken. De groep makers achter The Moraine nodigt je uit om mee te schrijven en te bouwen aan een paviljoen dat in het teken staat van belichaamde ecologie en architectuur. The Moraine houdt zich bezig met vragen als: Hoe kunnen we co-creëren op een manier die laat zien dat we ons bewust zijn van de levende wereld om ons heen? Hoe kunnen we zorg dragen voor iets? Hoe schudden we de hand met levende organismen? 

In het presentatieweekend op 23, 24 en 25 februari komen het schrijven en bouwen aan dit paviljoen samen. Een deel van het collectief gaat werken aan een publicatie waarmee bestaande kennisstructuren in de ecologie worden uitgedaagd. Een andere groep zal zich met architectuur bezig houden en een prototype bouwen waarmee The Moraine zich ook buiten standplaats Beek kan profileren. Op zondag wordt de structuur samen met het publiek opgebouwd en zijn er filmvertoningen. Meedoen? Voor het programma van vrijdag kan je je aanmelden via de ticketlink! 

Vrijdag 23
Collectief The Moraine
workshop ‘Shining Light on Embodied Ecology’
deur: 20.30
start: 21:00
entree: 5,-  Tickets via deze link.

Zaterdag 24
Onderstuur Elif Yalvac – Aya Metwalli
deur: 20:30
start: 21:00
entree: 10,- Tickets via deze link.

Zondag 25
Collectief The Moraine
filmvertoning  ‘Shining Light on Embodied Architecture’
deur: 13:30
start: 14:00
entree: gratis

 

Some fire to melt these icy icy new beginnings.
[ENG]

Extrapool welcomes everyone warmly back into our space to get through the last winter months together. To start off the new year, we’ve invited the collectives E.A.T, the Moraine and K.C ⇄ Q to share their explorations with us in this three month long program. Three weekends filled with Onderstuur concerts, workshops, movie screenings and experimental new work. 

Growers of spaces, furnitures and trees.
Blowers of voices, dreams and glass.
In a hilly landscape on the border.

The Moraine is a hub for art, culture and nature located on a moraine in Beek on the Dutch-German border. Initiators Eva van der Zand and Yaniv Schwartz are building a community by bringing artists together. They give workshops on techniques they learned as artists, including glass working and working with wood joints.

At Extrapool, The Moraine wants to strengthen their contact with Nijmegen. The group of makers behind The Moraine invites you to join them in writing and building a pavilion dedicated to embodied ecology and architecture. The Moraine deals with questions such as: How can we co-create in a way that shows we are aware of the living world around us? How can we care for something? How do we shake hands with living organisms? 

During the presentation weekend on the 23rd, 24th and 25th of February, the writing and constructing of this pavilion will come together. Part of the collective will work on a publication that challenges existing knowledge structures in ecology. At the same time, others will engage with architecture and build a prototype that will allow The Moraine to raise its profile beyond its pitch in Beek. On Sunday, the structure will be built together with the audience and there will be film screenings. Want toarticipate? You can register for Friday’s program via the ticket link!

 

Friday 23 February
Collective The Moraine
workshop ‘Shining Light on Embodied Ecology’ (language: ENG)

door: 20:30
start: 21.00
entrance: 5,-

Saturday 24 February
Elif Yalvac and Aya Metwalli
Onderstuur concert

door: 20:30
start: 21:00
entrance: 10,- Tickets here.

Sunday 25 February
Collective The Moraine
film screening ‘Shining Light on Embodied Architecture’

door: 13:30
start: 14:00
entrance: free

More

Double Weekend
Jan/Jan
Some fire to melt these icy icy new beginnings – Collectief K.C ⇄ Q
Ressi:Benes, Vida Vojić
Double Weekend
Dec/Dec
So, we meet again? end of year Knust & kunst sale + Onderstuur
Knust, Erik Alalooga, Dawn of a New World, Youki Flu