Extrapool Weekend September — Drink Me Not Potion
29 Sep t/m 01 Oct

Voor Nederlandse tekst scroll naar beneden.

Drink Me Not Potion; a special brew for you, is an Extrapool program about crafting and digesting potions. In September we focus on brewing potions; combining experimental ingredients, invoking chimeras and transforming constructed boundaries.
In October we will ingest the potions and discover their powers.
For this program we work with artists who all – in their own ways – deconstruct dualisms and introduce liquidity into our binary thinking pathways.

Western thinking is built on dualisms, categorizing the one above the other.
Teacher and scholar Silvia Federici explains how the start of dualist thinking in Europe corresponds to the invention of the ‘witch’. She describes how the church used deliberate and precise tactics to discredit the knowledge and power of female herbalists and healers. Federici deconstructs the ‘witch’ from a stereotype to the significant role the ‘witch’ played in the systematic murder of countless women and the birth of a wide-spread capitalist and patriarchal system.

Using all kinds of liquid experimentations, Extrapool hopes to aid in the healing from damage done and categories made. Drink Me Not Potion; a special brew for you is a leaky cauldron, a facilitator of mess, brewing and bubbling away.

Ahmed, Sara. Living a Feminist Life. Durham, NC, and London: Duke University Press, 2017.
Federici, Silvia. Witches, Witch-Hunting and Women. New York: PM Press, 2018.
Haraway, Donna. A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist Feminism in the Late Twentieth Century. New York: Routledge, 1991

Information

Friday September 29th
Workshop
Chimera Gastronomy: Workshop café with artist Noam Youngrak Son.

door: 19:30
start: 20:00
entrance: 5,- (tickets)
language: English

Saturday September 30th
Concert
Onderstuur: Ruhail Qaisar
Extratool: Tachycardie and Nicolas Ceuille

door: 20:30
start: 21:00
entrance: 10,- (tickets)

Sunday October 1st
Movie night
with Kleopatra Vorria, including soup and cocktails!

door: 19:30
start: 20:00
entrance: 5,- (tickets)
language: English, Dutch subtitles

Artists

Workshop: Chimera Gastronomy
Noam Youngrak Son is a designer practising queer publishing. In their work, Son explores revolutionary methods of disseminating deviant narratives. They attempt to convey the voices of marginalised bodies, which often include that of themself, into designed forms that do not conform to the cis-hetero-normative and colonial power structure.

With the support of the Institute of Queer Ecology, Noam Youngrak Son has developed the workshop “Chimera Gastronomy: Malleable flesh, amalgamated bodies, and plastic kinship’. In the workshop, a group works on a malleable body consisting of dough, starting with tissue and combining them into organs, and eventually forming an organism. This result is a so-called Chimera: a living being that arises from cell mixing.

Onderstuur: Ruhail Qaisar
Extrapool and Doornroosje join forces to present innovative, experimental and often surprisingly accessible, yet unknown live music every month.

Ruhail Qaisar is a self-taught musician and producer from northern India. Through his music, he articulates the intergenerational trauma of his war- and exploitation-ravaged native Ladakh. He creates his chilling sound collages using power electronics, spoken word, drones and field recordings.

Little remains of Ladakh’s once rich cultural landscape after the terror of colonialism, ongoing international conflicts and the recent invasion of the tourism industry. In the capital city of Leh, where Ruhail Qaisar grew up, the effects are visible everywhere: the city is degraded and the population traumatised. Feelings of fear, anger and alienation therefore predominate on his debut album Fatima, released earlier this year. Qaisar describes the work as a ‘requiem for a dead future’.

Extratool: Tachycardie & Nicolas Cueille
In the residency series ‘Extratool’, Extrapool cedes its studio space for a few days to a duo of musicians or (sound-)artists to make two new compositions.

Tachycardie is the cranked up percussion moniker of Jean-Baptiste Geoffroy (Pneu, I N S T I T U T R I C E, La Colonie de vacances) In this project he continues his exploration of the depths of sonic matter. Exploring natural oscillations (stones, plants, found objects) and combining them with electronic ones of a custom build synthesizer. Jean-Baptiste will beat his way to Nijmegen together with long-time-label-friend Nicolas Cueille. In this Extratool edition they will take it upon themselves to not only work with the instruments by Yuri Landman but will also relate their work to Drink Me Not Potion. As of recently Jean-Babtiste has been taking up spirit distillation, which just might become their point of departure.

Nicolas Cueille is an underground musician from France. His only release so far is plainly titled ‘Nicolas Cueille et le synthétiseur Yamaha CS1X’. It winks to the Japanese ambient wave that was apparent in the late 90’s. Around the time when the Yamaha CS1X was presented.

A strong rhythmic drive drives us to believe that a wonderful percussive release will be crafted in this Extratool residency.

Movienight: Kleopatra Vorria
Kleopatra Vorria is an artist who deals in stories. She likes using movies and literature to talk with people and learn together. Ranging from the old classics -she saw Pride and Prejudice 7 times just this year alone- to culty and transgressive finds that confuse her friends but make for great conversation.
Movie nights with Kleopatra are guaranteed to be unique, artistic and fun, with a feminist point of view and great snacks. For Drink Me Not Potion; a special brew for you, she curated an evening around a campy horror film that dissects the archetype of the femme fatale.

 

———————————————————————————————-

 

Drink Me Not Potion; a special brew for you, is een Extrapool programma over het maken en verteren van potions, toverdrankjes. In september richten we ons op het brouwen van toverdranken; het combineren van experimentele ingrediënten, het oproepen van chimeras en het transformeren van geconstrueerde grenzen. In oktober drinken we de potions en ontdekken we hun krachten. Voor dit programma werken we met kunstenaars die allemaal op hun eigen manier dualisme deconstrueren en vloeibaarheid introduceren in onze binaire denkpaden.

Het westerse denken is gebouwd op dualisme, waarbij het ene boven het andere wordt geplaatst. Docent en wetenschapper Silvia Federici zet uiteen hoe het dualistische denken in Europa verbonden is met de uitvinding van de ‘heks’. Ze beschrijft hoe de kerk doelbewuste en nauwgezette tactieken gebruikte om de kennis en macht van vrouwelijke kruidendokters en genezers in diskrediet te brengen. Federici deconstrueert de ‘heks’ van een stereotype tot de betekenisvolle rol die de ‘heks’ speelde in de systematische moord op talloze vrouwen en de geboorte van een wijdverspreid kapitalistisch en patriarchaal systeem.

Met behulp van vloeibare experimenten hoopt Extrapool te helpen bij het helen van aangerichte schade en gemaakte categorieën. Drink Me Not Potion; a special brew for you is een lekkende ketel, een faciliteerder van geknoei, gebrouw en geborrel.

Ahmed, Sara. Living a Feminist Life. Durham, NC, and London: Duke University Press, 2017.
Federici, Silvia. Witches, Witch-Hunting and Women. New York: PM Press, 2018.
Haraway, Donna. A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist Feminism in the Late Twentieth Century. New York: Routledge, 1991

Informatie

Vrijdag 29 september
Workshop
Chimera Gastronomy: Workshop café met kunstenaar Noam Youngrak Son.

deur: 19:30
start: 20:00
entree: 5,-
voertaal: Engels

Zaterdag 30 september
Concert
Onderstuur: Ruhail Qaisar
Extratool: Tachycardi and Nicolas Ceuille

deur 20:30
start 21:00
entree: 10,-

Zondag 1 oktober
Filmavond
met Kleopatra Vorria, inclusief soep en cocktails!

deur: 19:30
start: 20:00
entree: 5,-
voertaal: Engels, Nederlandse ondertiteling

Kunstenaars

Workshop: Chimera Gastronomy
Noam Youngrak Son is een ontwerper die zich bezighoudt met queer publishing. In hun werk onderzoekt Son nieuwe manieren om onconventionele verhalen te verspreiden. Hen probeert de stemmen van gemarginaliseerde lichamen, waaronder vaak die van henzelf, over te brengen in ontworpen vormen die zich niet conformeren aan cis-hetero-normatieve en koloniale machtsstructuren.

Met de steun van het Institute of Queer Ecology heeft Noam Youngrak Son de workshop ‘Chimera Gastronomy: Malleable flesh, amalgamated bodies, and plastic kinship’ ontwikkeld. In de workshop werkt een groep aan een kneedbaar lichaam bestaande uit deeg, beginnend met weefsels die met organen worden gecombineerd om uiteindelijk een organisme te vormen. Het resultaat is een zogenaamde Chimera: een wezen dat ontstaat uit celvermenging.

Onderstuur: Ruhail Qaisar
Extrapool en Doornroosje slaan de handen ineen om maandelijks eigenzinnige, vernieuwende, experimentele én vaak verrassend toegankelijke, maar nog onbekende livemuziek te presenteren.

Ruhail Qaisar is een autodidactische muzikant en producer uit het noorden van India. Met zijn muziek verklankt hij het intergenerationeel trauma van zijn door oorlog en uitbuiting gehavende geboortestreek Ladakh. Hij schept zijn huiveringwekkende geluidscollages met behulp van power electronics, spoken word, drones en field recordings.

Van het ooit zo rijke culturele landschap van Ladakh is na de terreur van het kolonialisme, aanhoudende internationale conflicten en de recente invasie van de toerisme-industrie nog weinig te bekennen. In de hoofdstad Leh, waar Qaisar vandaan komt, zijn de gevolgen overal zichtbaar: de stad is afgetakeld en de bevolking getraumatiseerd. Gevoelens van angst, woede en vervreemding voeren dan ook de boventoon op zijn debuutalbum Fatima, dat eerder dit jaar uitkwam. Qaisar beschrijft het werk als een ‘requiem voor een dode toekomst’.

Extratool: Tachycardie & Nicolas Cueille
In de residentiereeks ‘Extratool’ staat Extrapool hun studioruimte voor enkele dagen af aan een duo muzikanten of (geluids)kunstenaars om twee nieuwe composities te maken.

Tachycardie is de pseudonym voor het opgezwollen percussie project van Jean-Baptiste Geoffroy (Pneu, I N S T I T U T R I C E, La Colonie de vacances) Met Tachycardie zet hij zijn verkenning van sonische materie voort. Hij onderzoekt natuurlijke oscillaties (stenen, planten, gevonden voorwerpen) en combineert ze met de elektronische oscillaties van een zelfgebouwde synthesizer. Jean-Baptiste komt naar Nijmegen samen met goede vriend en muzikant Nicolas Cueille. In deze Extratool-editie gaan ze niet alleen aan de slag met de instrumenten van Yuri Landman, maar zullen ze hun werk ook in verband brengen met potions en tincturen. Jean-Babtiste stookt sinds enige tijd zijn eigen drank en zou hier zomaar een verband kunnen leggen.

Nicolas Cueille is een underground muzikant uit Frankrijk. Zijn enige release tot nu toe is eenvoudig getiteld ‘Nicolas Cueille et le synthétiseur Yamaha CS1X’. En knipoogt naar de Japanse ambient wave die opkwam toen de Yamaha CS1X eind jaren 90 werd gepresenteerd.

De sterke ritmische drive van deze twee muzikanten belooft een prachtige percussieve release in deze Extratool residentie.

Filmavond: Kleopatra Vorria
Kleopatra Vorria is een kunstenaar die handelt in verhalen. Ze gebruikt films en literatuur om met mensen te praten en samen te leren. Van de oude klassiekers -ze zag Pride and Prejudice alleen dit jaar al 7 keer- tot culty en grensoverschrijdende vondsten die haar vrienden in verwarring brengen maar voor geweldige gesprekken zorgen.
Filmavonden met Kleopatra zijn gegarandeerd uniek, artistiek en gezellig, met een feministische blik en goede snacks. Voor Drink Me Not Potion; a special brew for you zal ze een avond samenstellen rond een campy horrorfilm die het archetype van de femme fatale ontleedt.

More

concert
30 Sep '23
21:00
Onderstuur: Ruhail Qaisar — Extratool: Tachycardie and Nicolas Ceuille
Ruhail Qaisar