The Cut-Up Chronicles
18 Mar '24
door Odette van Heesbeen
[NL] Tijdens het Extrapool weekend van 31 maart en 1 en 2 april 2023 werkte Lula Valletta in samenwerking met Jezus Cinco aan een speciale publicatie: the Cut-Up Chronicles.

[EN] During the Extrapool weekend of March 31 and April 1 and 2, 2023, Lula Valletta worked in collaboration with Jesus Cinco on a special publication: the Cut-Up Chronicles.

[NL] Drie dagen lang, van 31 maart tot 2 april 2023, spitten Lula Valetta en Jezus Cinco door het papieren- en videoarchief van Knust en Extrapool om vergeten materialen van voorgaande evenementen, curaties en publicaties op te duikelen. Meer dan 35 jaar aan geschiedenis van Extrapool werd doorzocht tijdens deze residentie.Wat de kunstenaars samen maakten was een perfecte uitdrukking van hun respectievelijke expertises. In het boekje waren duidelijk de collages aanwezig van Lula, met een achtergrond in het analoge en een affiniteit voor cut-up werk. De digitale wereld, het thuis van Jezus Cinco, kwam terug in de audiovisuele collagetechniek, waarmee het archief van Extrapool als analoge en digitale plek tentoongesteld werd in de ruimte. Onderaan kan je twee compilaties zien van het digitale Extrapool archief. Tijdens de expositie werden deze op twee schermen in de ruimte afgespeeld om je direct toegang te geven tot decennia aan materiaal.

 

Tijdens de 4 weekenden durende tentoonstelling ‒ met behang en posters op de muren uit het archief ‒ kon je jaren aan opnames bekijken van happenings, voordrachten en optredens die het experiment niet schuwden. Om deze experimentele ervaring van chaos proberen te vangen, werd aan het einde van de residentie een zine gemaakt waarin naast het werk van Lula en Jezus ook de basis van Extrapool op elke pagina te zien is. Sound, art en print, samengebracht in de publicatie Cut-Up Chronicles, gedrukt door Stencilwerck. Als aandenken kon het publiek het boekje meenemen.

[EN] For three days, from March 31 to April 2, 2023, Lula Valletta and Jezus Cinco dug through the paper and video archive of Knust and Extrapool to unearth forgotten materials from previous events, curations and publications. Over 35 years of Extrapool history was explored during this residency. What the artists created together was a perfect expression of their respective expertise. The collages of Lula were clearly present in the booklet, with a background in analogue and an affinity for cut-up work. The digital world, the home of Jezus Cinco, was reflected in the audiovisual collage technique, with which the Extrapool archive was exhibited as an analogue and digital place. Below you can see two compilations of the digital Extrapool archive. During the exhibition these were played on two screens in the room to give you direct access to decades of material.

During the 4-weekend exhibition – with wallpaper and posters on the walls from the archive – you could watch years of recordings of happenings, lectures and performances that did not shy away from experimentation. To try to capture this experimental experience of chaos, a zine was created at the end of the residency in which, in addition to the work of Lula and Jesus, the basis of Extrapool can also be seen on every page. Sound, art and print, brought together in the publication Cut-Up Chronicles, printed by Stencilwerck. The public could take the booklet with them as a souvenir.