Workshop: Art Worldbuilding
28 Apr 2024
Workshop
Locatie
Extrapool
Zaal open:
13:30
Start:
14:00
Entree:
Pay what you want

[ENGLISH BELOW]

Deze workshop is een oefening in het vinden van een collectief onderbewuste door middel van collagetechnieken en het ontwerpen van tekens. Zo worden ideeën over auteurschap, intellectueel eigendom en de rol van culturele arbeid gezamenlijk ter discussie gesteld. Onder leiding van Will (Guillermo Achúcarro) van het project ‘Art Worldbuilding’ produceren we tekst en beeld waarin het persoonlijke uitgangspunt wordt van een gezamenlijke zine. Via intuïtieve oefeningen leggen we een gemeenschappelijk register aan van gedachten.

 

Art Worldbuilding is een conceptueel project dat werkt met magisch realisme, liminaliteit, alteriteit en allerlei fenomenologische kluwen, met als doel een culturele transformatie teweeg te brengen. Het project gelooft in het bouwen van betekenisvolle ethische gemeenschappen door individuen in hun kracht te zetten. De activiteiten van Art Worldbuilding verwijzen naar gebruiken uit de romantiek en het symbolisme van het einde van de 19e eeuw, de Franse dada-beweging en de Amerikaanse beatliteratuur uit de jaren ‘50. Stromingen die in de postmoderne tijd opnieuw populair werden om aan te zetten tot transformatieve processen en collectieve productie.

 

De workshop is zeer geschikt voor wie even bij moet komen van Koningsdag. Alle materiale waarmee we de zine gaan maken, liggen bij Extrapool voor je klaar!

 

Tickets hier!

 

ENGLISH

This workshop is an exercise in finding a collective subconscious through collage techniques and the design of signs. Together, ideas of authorship, intellectual property and the role of cultural labor will be questioned.

 

Led by Will (Guillermo Achúcarro) from the Art Worldbuilding project, we will produce text and images in which the personal becomes a starting point for a collective zine. Through intuitive exercises we will build a common register of thoughts.

 

Art Worldbuilding is a conceptual project that works with magical realism, liminality, alterity and all sorts of phenomenological tangles to bring about cultural transformation. The project believes in the construction of deeply meaningful ethical communities based on individual empowerment. The activities of Art Worldbuilding refer to practices from romanticism and symbolism of the late 19th century, the French Dada movement (1920s) and the American beat literature of the 1950s. Movements that have been popularized in postmodernity to incent transformative processes and collective production.

 

The workshop is great for those who need a break from Kings Day. All materials to make this zine will be waiting for you at Extrapool!

 

Tickets here!

More

concert
12 Apr '24
20:00
Onderstuur – Lisel + Adriaan de Roover + Dudal
Lisel, Adriaan de Roover, Dudal
concert
09 May '24
21:00
Onderstuur – Mary Ocher + Radio Hito
Mary Ocher, Radio Hito
concert
18 May '24
21:00
Onderstuur – RuinsZu
RuinsZu