poster_TBYI_kleur (1)Met Think Before You Ink verkent Extrapool de mysterieuze uitwisseling tussen het denken en het maken. Hoe komen filosofische vraagstukken tot uiting wanneer ze niet op theoretische wijze worden benaderd, maar via beeldende, ontwerp- en drukprocessen.

De eerste publicatie uit deze serie (In)discernible (Ir)regularities is een visueel onderzoek naar de aard van het patroon. Is de wereld om ons heen opgebouwd uit structuren en patronen? Of zijn we op zoek naar regelmatigheden om de chaos en wanorde het hoofd te bieden? In de tweede serie genaamd Letters & Ideeën werd het denken nog wat verder uitgediept door in duo’s te gaan werken. Een filosoof en een vormgever maakten een publicatie met taal als onderwerp, en niet (alleen) als middel. Wat kan je uitdrukken in taal en wat blijft ongezegd? Kan taal onze toekomst bepalen? Letters & Ideeën doet een voorstel.

Think Before You Ink concept: Suzanne Caerteling
Letters en Ideeën: Bert van Beek & Marie Wocher, Suzanne Caerteling & Dianne Rijnbende, Oliver Ibsen & Omri de Boers
(In)discirnble (Ir)regularities: Koos Breen, Wouter Venema, Homa Delvaray, Michiel Schuurman, Pinar & Viola, Rogier Arents, Janneke Kors, Bob Waardeburg, Harmen Liemburg en Hansje van Halem.
Voordracht en performance: Marieke Warmelink, Ann Meskens, Holly Childs en Koen Frijns. 
17 mei
Expo (in) discernible (Ir)regularities & concert New Fries
Zaal open: 20.30 Aanvang: 21.00

18 mei 
Boekpresentatie Letters & Ideeën met performance, voordrachten en een expositie
Zaal open: 20.00 Aanvang 20.30

Panelgesprek met de vormgevers, kunstenaars en filosofen die samen de publicaties van Letters&Ideeën maakten + voordracht Koen Frijns en performance Holly Childs 

19 mei
Afsluiting Think Before You Ink
Zaal open: 14.00 Aanvang 15.00

Met lezing van de Vlaamse filosoof Ann Meskens en koffiedik kijken met beeldend kunstenaar Marieke Warmelink

More