Preview_frontSpiegelrefleksies is een serie eendagstentoonstellingen met live elementen over de bovenmatige fascinatie voor fotografie. In elke editie staan twee fotografen of fotografiekenners centraal die een bepaalde zienswijze delen of juist tegenover elkaar staan. Daarnaast worden er twee speciale Knustuitgaven gepresenteerd. Spiegelrefleksies zijn middagen met uitzonderlijke fototentoonstellingen, beeldvertellingen en live-installaties waarin kunstenaars en fotoverzamelaars het fenomeen ‘fotografie’ op geheel eigen wijze tot leven brengen. Deze editie zullen fotografen Delphine Bedel en Jochem van Laarhoven beiden een korte lezing geven over hun onderzoek naar fotografie zoals het zich manifesteert via Internet en en iPhones. Spiegelrefleksies #7 is de finale van de serie.

 

D e l p h i n e   B e d e l     –   “ H o r t u s   B o t a n i c u s ”

Delphine is fotograaf, onderzoeker en uitgever. Ze heeft les gegeven aan o.a. de Geneva University of Art and Design, de Rietveld Academie en het Sandberg Instituut. Haar onderzoek richt zich op de uitgeefcultuur als artistieke praktijk. In 2009 richtte ze Monospace Press op, een uitgeefstudio met aandacht voor innovatieve fotografische en grafische projecten. In haar fotografisch werk documenteert Delphine toeristische plekken en leefruimtes, waarbij ze de visuele representatie van vrije tijd, urbanisme en culturele artefacten bevraagt.

www.delphinebedel.com/

 

J o c h e m   v a n   L a a r h o v e n   –   “ B 2 _ c K H q C E A A D z m I . j p e g – l a r g e . j p g ”

Jochem is kunstenaar en fotograaf. Hij doet onderzoek naar de hedendaagse omgang met het beeld en de status quo van de fotografie. Spreken we door de invloed van digitale fotografie en Internet de taal van het beeld beter dan honderd jaar geleden? En hoe gaan we om met de verwijten die de fotografie vanaf het begin van haar bestaan te verduren heeft gekregen? Voor Spiegelrefleksies ontwierp Jochem een nieuw Slimtarrabehang.

www.jochemvanlaarhoven.nl/

| e n t r e e :  g r a t i s |

More