Landstaal#2 copyL a n d s t a a l  is een project bestaande uit drie edities, waarin steeds uiteenlopende (volks)verhalen in het werk van kunstenaars centraal staan. In een mengvorm van installatie, drukwerk, concert en performance, presenteren zij op hun eigen wijze hun werk en processen.

G e r a r d   H e r m a n

In het werk van de Vlaamse kunstenaar Gerard Herman komen breed-maatschappelijke onderwerpen aan bod waarbij poëzie en naïeve, absurde humor hand in hand gaan. Hij maakt installaties, animatiefilms, tekeningen en geluids- en performance composities. Tijdens Landstaal zal Gerard Herman een nieuw werk vertonen.

D a n i e l   d e   W e r e l d v e r m a a r d e   B o t a n i c u s

Daniel de Wereldvermaarde Botanicus is Daniel Renders, ook wel bekend als Cassis Cornuta. Hij is een wonderlijke geluidskunstenaar die half jaren 80 regelmatig opdook in het Antwerpse nachtleven in waanzinnige kostuums. Hij is tevens botanicus, geluidsverzamelaar en een van de vrolijkste en aanstekelijkste deejays die er is.

M a a r t e n   B e l

Kunstenaar Maarten Bel werkt lokatiegebonden en maakt werk in diverse media als boeken, tekeningen, sculpturen, waarbij hij op basis van waarnemingen dingen belicht die hem confronteren. Maarten presenteert tijdens Landstaal een doorlopende performance; hij zal aanwezig zijn zittend in een jacuzzi, waarmee hij de avond laat samensmelten. Vanuit zijn jacuzzi brengt Maarten verslag uit van wat hij ziet. Deze observaties en anekdotes worden vastgelegd in de vorm van live opgenomen cassettes.

| e n t r e e :   5   e u r o |

More