zaterdag 6 oktober 2018

zaal open: 20:00

aanvang: 20:30

Mensen zijn verslaafd aan dingen; fysieke objecten, niet-levende eenheden. Door de dingen om ons heen te ordenen begrijpen we de wereld beter. Ze – de dingen – laten zich gemakkelijk ‘in een hokje stoppen’, zodat hun gebruikers er betekenis aan kunnen geven. Maar in het geconcentreerde licht van kunst kijken we anders naar de dingen. Zo krijgen de dingen betekenis buiten het alledaagse.

In dit programma toont Extrapool (geluids)kunst die de dingen centraal stelt. We kijken naar wat het betekent om ding te zijn in kunst en in onze maatschappij die inmiddels drijft op een ferme basis van spullen.

Anna-Rosja Haveman & Vanessa van ‘t Hoogt

Kunnen de dingen macht hebben over ons? Komen objecten tot leven in de beeldende kunst? Jonge curatoren Anna-Rosja Haveman & Vanessa van ‘t Hoogt laten hun licht schijnen op het ding zijn in beeldende kunst. Vanuit hun positie aan de Rijksuniversiteit Groningen spreken ze over de relatie tussen mens en object en hoe de grens daartussen kan vervagen.

David Bernstein

David Bernstein presenteert zijn “Obsessys”. Het zijn losjes gedefinieerde sessies van praten en aanraken. Sexy en brutale obsessies met objecten. Deelnemers raken in discussies naar aanleiding van waarneming en verwondering. Sculpturen en verzamelde items hebben binnen deze sessies de leiding. Dit zijn de dingen er tussenin; tussen het bekende, hetonbekende of vreemde.

Domas van Wijk

Domas van Wijk bouwt zijn installaties op uit al bestaande objecten en machines. De afzonderlijke elementen komen elkaar voor het eerst tegen in zijn universum: champagneflessen ontkurkt door vibrators, gitaren bespeelt door nepkaarsen, een maagpomp spreekt een printer. Uit deze ontmoetingen ontstaan onverwachte geluiden of composities. “Zonder beweging geen geluid”.

More