OPEN CALL!
21 Okt '23
door extrapool
Some fire to melt these icy icy new beginnings.
Open Call for Collaboration

(scroll down for english text)

 

Stook het vuur op, want we gaan weer beginnen. Met meer dan dertig jaar aan ervaring als collectief zet Extrapool haar deuren open voor een samenwerking met jullie collectief.
We hebben een diepgaand begrip van maken, presenteren en overdragen van veelvormige autonome kunstvormen. Deze kennis, vaardigheden en faciliteiten delen wij graag in een samenwerking met andere collectieven in de disciplines, sound, art, print: performances, installaties, publishing en alle mogelijke kruisbestuivingen en afgeleidingen.

 

Programma

 

Maandag > aankomst en rondleiding
Dinsdag > it starts with soup sessie met Extrapool collectief en bewoners
Vrijdag > space invader workshop sessie, voor bezoekend collectief en het publiek van Extrapool
Zaterdag > openbare programmering door collectief
Zondag > middag film gecureerd door collectief

 

Dit programma is gratis en inclusief slaapruimte, het gebruik van onze audiovisuele apparatuur, netwerk en pr-kanalen. Helaas kunnen we geen gage bieden, wel kunnen we helpen met de reis-en materiaalkosten.

 

Wat vragen we van jou?

 

Elk laatste weekend van de maand opent Extrapool haar deuren en verwelkomen we publiek voor concerten, performances, installaties en presentaties van nieuwe publicaties.
We willen graag dat jij hier deel van uitmaakt door je proces open te stellen voor het publiek op een manier die betekenisvol is. Dit kan een workshop, presentatie, performance of experimenteel nieuw werk zijn. De residenties zijn de week voorafgaand aan het laatste weekend van de maand.

 

icy beginnings residentie #1 22-28 januari (publieke programmering 26,27,28 januari)
icy beginnings residentie #2 19-25 februari (publieke programmering 23, 24, 25 februari)
icy beginnings residentie #3 25-31 maart (publieke programmering 29, 30 ,31 maart)

 

Als je geïnteresseerd bent, vragen hebt of al een heel concrete invulling hebt, stuur ons dan vóór 19 november een e-mail naar kunst@extrapool.nl met daarin wie jullie zijn en waar jullie interesse ligt in deelnemen. Geef ook aan naar welke periode jullie voorkeur uitgaat: januari, februari of maart. We nemen voor eind november contact met je op.

 

———————————————————————————————————————————
ENG

 

Stoke up the fire, because we’re about to start again.With over thirty years of experience as a collective, Extrapool is opening its doors to collaborate with your collective.
We have a deep understanding of making, presenting and transmitting multifaceted autonomous art forms. We gladly share this knowledge, skills and facilities in a collaboration with other collectives in the disciplines, sound, art, print: performances, installations, publishing and all possible crossovers and derivations.

 

Program

 

Monday > arrival and tour
Tuesday > it starts with soup session with the Extrapool collective and residents.
Friday > Space Invader workshop, for visiting collective and Extrapool audience.
Saturday > public programming by visiting collective
Sunday > afternoon film curated by visiting collective

 

This program is free and includes sleeping space, the use of our audiovisual equipment, network and public relations channels. Unfortunately, we cannot offer a stipend, but we can help with travel expenses and material costs.

 

What we’d like from you?

 

Every last weekend of the month, Extrapool opens its doors and welcomes audiences for concerts, performances, installations and presentations of new publications.
We would like you to be a part of this by opening your process to the public in a way that is meaningful, this could be a workshop, presentation, performance or experimental new work. Residencies are the week prior to the last weekend of the month.

 

icy beginnings residency #1 Jan. 22-28 (public programming Jan. 26,27,28)
icy beginnings residency #2 Feb. 19-25 (public programming Feb. 23,24,25)
icy beginnings residency #3 25-31 March (public programming 29,30,31 March)

 

If you are interested, have questions or already have a very concrete plan, please send us an email before November 19th (kunst@extrapool.nl) stating who you are and where your interest lies in participating. Also indicate which period you prefer: January, February or March. We will contact you before the end of November.

More

Double Weekend
Oct/Oct
Extrapool Weekend Oktober — Drink Me Not Potion
Liza Prins & Marie Ilse Boulange, Lena & Ale, Chiara Pitrola, Systemet, Video Club Collective
Double Weekend
Nov/Nov
DESTILLAAT #25
Emily Ghazal, Paloma Jet, Bo Emmens, Vanda Vlašič, Mariana Penas Charrua, Milu Chen, Fiona Römpp, Eva Sijstermans, Sosse Serpenti, Alexandra Panayiotidou, Dionysia Yioukka, Mika Tillie